top of page
Grid

אבחון דידקטי

אבחון הוא איסוף שיטתי, עיבוד ותכלול של המידע המתקבל ממקורות שונים:

ריאיונות הורים, שאלוני מורה, אבחונים וטיפולים קודמים מאנשי מקצוע נוספים.

 

האבחון באמא אות הינו מקיף ביותר ומבצע אינטגרציה בין ההיסטוריה הרפואית, ההתפתחותית, החינוכית והמשפחתית של הילד, במטרה לזהות ולמפות את קשיי הלמידה של הילד בהשוואה למצופה מבני גילו.

האבחון עונה על שאלה, ישנה סיבה לפניה ומטרתו לאתר את תחומי הקושי והחוזק, לזהות את המקור לקשיים הלימודיים ולבנות תכנית עבודה מתאימה ומדויקת לקידומו. 

הגישה שלנו איננה רק אבחנתית, אלא גישה מתערבת. 

המטרה לבדוק מה עובד ומה פחות, בכדי לאפשר לילד הצלחה ועצמאות. 

אבחון דידקטי  מיועד להורים שילדם חווה קושי לימודי בבית הספר ומתקשה לשמור על קצב ההתקדמות המצופה מבני גילו, קשיים ברכישת מיומנויות יסוד וגם בצורך במסמך קביל לשם פנייה לועדות זכאות. 

מה האבחון הדידקטי כולל?

3

שתי פגישות אבחון

עם התלמיד במהלכן ייבדקו מיומנויות אקדמיות, תפקודי השפה וכן יכולות קוגניטיביות ומטה קוגניטיביות.

2

ריאיון מקדים

שיחה עם ההורים העמקה במצב הלימודי ותיאום ציפיות לקראת האבחון.

1

מילוי שאלונים מעמיקים על ידי ההורים והצוות החינוכי. 

6

התאמות בדרכי למידה והבחנות

בהתאם לפרופיל המאובחן והקשיים שעלו, יינתנו התאמות למסגרת הלימודית. 
האבחון חיוני לקבלת התאמת בדרכי היבחנות על פי הנחיות משרד החינוך.

5

קבלת דוח

מקיף ומפורט עם ממצאי האבחון על כל תחומיו וכן תכנית עבודה אישית הנתפרת במיוחד ליכולותיו של ילדכם והמיומנויות אותן יש לחזק. 

4

שיחת סיכום אונליין

עם ההורים בה נציג את הממצאים שעלו באבחון. נצביע על החוזקות ועל הקשיים הלימודיים ומקורם, ונמליץ על המשך טיפול במידת הצורך. 

* ניתן לבצע השלמה לאבחון פסיכודידקטי

מה בודקים באבחון דידקטי?

באבחון דידקטי מבוצע מיפוי של כל היכולות והמיומנויות הלימודית, כגון: דיוק ושטף בקריאה, תהליכי כתיבה והבעה, יכולת הבנת הנקרא והנשמע, הבנה מתמטית וביצוע פרוצדורות מתמטיות. בנוסף, לצד המיומנויות הלימודיות יבדקו תפקודי השפה לצד סריקה של יכולות קוגניטיביות ומטה קוגניטיביות, כגון: זיכרון, תפיסה חזותית ושמיעתית, הערכת תפקודי הקשב, אסטרטגיות למידה ותפקודים ניהוליים.

מטרת האבחון היא לזהות האם קיים פער בין התפקוד הלימודי של המאובחן לבין המצופה מבני גילו, ולזהות את המקור לפער זה. מתוך החיבור בין הקושי הלימודי לבין המקור לקושי ניתן לבנות תכנית עבודה מדויקת ולהעניק התאמות בלמידה ובדרכי היבחנות שיאפשרו לתלמיד להתקדם בלמידה ולבטא את ידיעותיו.  

Psychologist for Children

למי מיועד: לתלמידים מכיתה א' ועד סטודנטים

 

אורך האבחון: שתי פגישות אבחון, כל פגישה באורך 3.5 שעות + שיחת סיכום אונליין

 

גורם מעביר: מומחית בלקויות למידה, אבחון דידקטי והוראה מותאמת (תואר שני)
 

עלות: 4000 ש"ח

ניתן לתאם אבחון דידקטי לסטודנטים עבור התאמות למבחן הפסיכומטרי

או עבור התאמות בלימודי השכלה גבוהה (תוספת של 1000 שח)

באחריות המאובחן לבדוק כי אכן עומד בתנאי האבחון בהתאם להוראות המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. 

לפרטים נוספים לחצו כאן 

bottom of page