אבחון דידקטי

אבחון מקיף לזיהוי ומיפוי קשיי הלמידה של הילד ומידת התאמתו למצופה מבני גילו. מטרת האבחון הינה לזהות את המקור לקושי ולבנות תכנית עבודה מתאימה. האבחון מיועד למי שחווה קשיים בתהליכי הלמידה, באופן שאינו ממוקד למקצוע אחד  

אבחון דידקטי  מיועד להורים שילדם חווה קושי לימודי בבית הספר ומתקשה לשמור על קצב ההתקדמות המצופה מבני גילו. 

- "הילד שלי בסוף כיתה א' ועדיין לא רכש את הקריאה, זה תקין?"
- "הוא ברמה של ילדי הכתה?"
- "הוא קורא נהדר אבל מתקשה במשימות הבנת הנקרא, מה לעשות?"
- "אנחנו מתאמנים כל יום על קריאה ועדיין הקריאה שלו לא שוטפת, למה?"


מה האבחון הדידקטי כולל:

  1. מילוי שאלונים מעמיקים על ידי ההורה והצוות החינוכי. 

  2. שיחה מקדימה עם ההורים למעבר על השאלון, העמקה במצב הלימודי ותיאום ציפיות לקראת האבחון.

  3. שתי פגישות עם התלמיד במהלכן ייבדקו מיומנויות אקדמיות כגון: דיוק ושטף בקריאה, תהליכי כתיבה והבעה, יכולת הבנת הנקרא והנשמע, הבנה מתמטית וביצוע פרוצדורות מתמטיות. כמו כן, בהתאם לגילו של התלמיד יבדקו גם הישגים בשפה האנגלית. 

      בנוסף, לצד המיומנויות האקדמיות יבוצע אבחון נרחב לתפקודי השפה לצד סריקה של יכולות       קוגנטיביות ומטה קוגנטיביות, הכוללות: יכולת שיום ושליפה, אסטרטגיות זיכרון, תפיסה חזותית ושמיעתית, הערכת תפקודי הקשב ותפקודים ניהוליים.

  1. שיחת סיכום עם ההורים בה נצביע על הקשיים הלימודיים ומקורם וכן נמליץ על המשך טיפול מתאים. 

  2. קבלת דוח מקיף ומפורט עם ממצאי האבחון.  

  3. במקרה הצורך יינתנו התאמות בדרכי למידה והיבחנות. 

** ניתן לבצע השלמה לאבחון פסיכו-דידקטי. 

למי מיועד: תלמידים החל מסוף כיתה א'

אורך המפגש: שתי פגישות עם התלמיד, כל פגישה בין 4-5 שעות

גורם מעביר: מומחית בלקויות למידה בעלת הסמכה 
עלות כוללת: 2,400 ש"ח

אבחון דידקטי במספרים

דוח מסכם

סיכום אינטגרטיבי מקיף לפי תחומים המציג את יכולות התלמיד ותכנית עבודה לקידומו

אבחון מפורט

אבחון ממוקד החולש על כל היכולות הלימודיות, השפתיות והקוגניטיביות

עשרות ילדים 

הגיעו לאבחון דידקטי ונהנו מתוצאות מדויקות ומהירות 

1/1