Grid

אבחון דידקטי

אבחון מקיף לזיהוי ומיפוי קשיי הלמידה של הילד ומידת התאמתו למצופה מבני גילו. מטרת האבחון הינה לאתר את תחומי הקושי והחוזק, לזהות את המקור לקשיים הלימודיים ולבנות תכנית עבודה מתאימה ומדויקת לקידומו. 

אבחון דידקטי  מיועד להורים שילדם חווה קושי לימודי בבית הספר ומתקשה לשמור על קצב ההתקדמות המצופה מבני גילו. 

מה האבחון הדידקטי כולל?

3

שתי פגישות אבחון

עם התלמיד במהלכן ייבדקו מיומנויות אקדמיות, תפקודי השפה וכן יכולות קוגניטיביות ומטה קוגניטיביות.

2

שיחה מקדימה

עם ההורים למעבר על השאלון, העמקה במצב הלימודי ותיאום ציפיות לקראת האבחון.

1

מילוי שאלונים מעמיקים על ידי ההורים והצוות החינוכי. 

6

התאמות בדרכי למידה והבחנות

בהתאם לפרופיל המאובחן והקשיים שעלו, יינתנו התאמות למסגרת הלימודית. 
האבחון חיוני לקבלת התאמת בדרכי היבחנות על פי הנחיות משרד החינוך.

5

קבלת דוח

מקיף ומפורט עם ממצאי האבחון על כל תחומיו וכן תכנית עבודה אישית הנתפרת במיוחד ליכולותיו של ילדכם והמיומנויות אותן יש לחזק. 

4

שיחת סיכום אונליין

עם ההורים בה נציג את הממצאים שעלו באבחון. נצביע על החוזקות ועל הקשיים הלימודיים ומקורם, ונמליץ על המשך טיפול במידת הצורך. 

* ניתן לבצע השלמה לאבחון פסיכודידקטי

מה בודקים באבחון דידקטי?

באבחון דידקטי מבוצע מיפוי של כל היכולות והמיומנויות הלימודית, כגון: דיוק ושטף בקריאה, תהליכי כתיבה והבעה, יכולת הבנת הנקרא והנשמע, הבנה מתמטית וביצוע פרוצדורות מתמטיות. בנוסף, לצד המיומנויות הלימודיות יבדקו תפקודי השפה לצד סריקה של יכולות קוגניטיביות ומטה קוגניטיביות, כגון: זיכרון, תפיסה חזותית ושמיעתית, הערכת תפקודי הקשב, אסטרטגיות למידה ותפקודים ניהוליים.

מטרת האבחון היא לזהות האם קיים פער בין התפקוד הלימודי של המאובחן לבין המצופה מבני גילו, ולזהות את המקור לפער זה. מתוך החיבור בין הקושי הלימודי לבין המקור לקושי ניתן לבנות תכנית עבודה מדויקת ולהעניק התאמות בלמידה ובדרכי היבחנות שיאפשרו לתלמיד להתקדם בלמידה ולבטא את ידיעותיו.  

Psychologist for Children

למי מיועד: תלמידים החל מסוף כיתה א'

אורך האבחון: שתי פגישות אבחון, כל פגישה באורך 4-5 שעות + שיחת סיכום אונליין

גורם מעביר: מומחית בלקויות למידה, אבחון דידקטי והוראה מותאמת (תואר שני)
עלות: 3,500 ש"ח

מתלבטים לאיזה אבחון אתם זקוקים? דברו איתנו