top of page
Grid

אבחון מוכנות לכיתה א'

אבחון משולב פסיכולוגי ודידקטי שייתן לכם תמונת מצב מלאה בנוגע לבשלות הקוגניטיבית, הדידקטית והרגשית של ילדכם לקראת העלייה לכיתה א'. 
מתוך האבחון יבנה מיפוי של החוזקות והאתגרים ותתקבל המלצה לגבי עליית ילדכם לכיתה א'.  

אבחון מוכנות לכיתה א' מיועד להורים שמתלבטים האם קיימת בשלות רגשית ו/או לימודית לקראת העלייה לבית הספר או לחילופין להורים ששוקלים הדלגה על שנה נוספת בגן ועלייה לבית הספר. 

מה אבחון מוכנות לכיתה א' כולל?

4

שתי פגישות אבחון עם פסיכולוגית ילדים

על מנת לבחון את יכולות החשיבה והבשלות הקוגניטיבית לצד בחינת הבשלות הרגשית והחברתית, בהתאם לנדרש מבני גילו. 

3

פגישת אבחון

עם מומחית בתהליכי למידה לצורך בחינת המוכנות הדידקטית. באבחון יבדקו המיומנות העומדות בבסיס רכישת הקריאה והכתיבה, לצד הידע החשבוני הדרוש וכן הבשלות הגרפו-מוטורית. 

2

שיחה מקדימה

עם ההורים למעבר על השאלון, העמקה במצב הלימודי ותיאום ציפיות לקראת האבחון.

1

מילוי שאלונים מעמיקים על ידי ההורים והצוות החינוכי. 

7

המלצות

לחומרי לימוד ומשחקים מותאמים לצרכיו של הילד, על מנת לאפשר למידה ותרגול תוך כדי משחק והנאה 

6

קבלת דו"ח

מקיף ומפורט עם ממצאי האבחון על כל תחומיו, המלצות לטיפול במידת הצורך וכן תכנית עבודה אישית בהתאם למיומנויות אותן יש לחזק ובהתייחס לתחומי החוזק והעניין של הילד. 

5

שיחת סיכום אונליין

עם ההורים בה נציג את את הממצאים שעלו באבחון ונציג את עמדתנו ביחס לעלייה לכיתה א'.  

מה בדיוק בודקים באבחון מוכנות לכיתה א'?

במפגש האבחון הדידקטי יבוצע מיפוי של כל המיומנויות האקדמיות הדרושות לקראת רכישת הקריאה והכתיבה, כגון: ידע אותיות וצלילים, מודעות פונולוגית, כתיבה פונטית ועוד. בנוסף, יבחן הידע החשבוני הבסיסי הנדרש לכיתה א' וכן ההבנה והתפיסה החשבונית. כמו כן, יבחנו המיומנויות הגרפו-מוטוריות הדרושות בבית הספר. 

לצד זאת, במפגשי האבחון הפסיכולוגי תבוצע הערכה מעמיקה של מנת המשכל הביצועית לצד מנת המשכל המילולית. כמו כן יבוצע מיפוי של התפקוד הרגשי באמצעות ראיון, תצפית וכלים אבחוניים, ובפרט תיבחן מידת הבשלות הרגשית והחברתית של הילד להתמודד עם המעבר לבית הספר. 

Psychologist for Children

למי מיועד: ילדים בגן חובה

אורך האבחון: שתי פגישות לצורך האבחון הפסיכולוגי ופגישה נוספת לצורך האבחון הדידקטי, כל פגישה כ 3 שעות + פגישת סיכום אונליין משותפת

גורם מעביר: האבחון הדידקטי מבוצע על ידי מומחית בלקויות למידה, אבחון דידקטי והוראה מותאמת, האבחון הפסיכולוגי מבוצע על ידי פסיכולוגית ילדים

עלות: 1,200 ₪ עבור האבחון הדידקטי + 1,800 ₪ עבור האבחון הפסיכולוגי

מתלבטים לאיזה אבחון אתם זקוקים? דברו איתנו

bottom of page