• Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon

imaot4u@gmail.com | 054-424-3073

יהודה הצעיר 4, תל אביב

קבלת עדכונים והטבות לפני כולם:

© 2023 by PLUSONE. Proudly created with Wix.com

אבחון לבדיקת מידת המוכנות של הילד ביחס לתהליכי הלמידה עימם הוא צפוי להתמודד בבית הספר, כגון: הבנה מתמטית, יכולות שפתיות, מיומנויות מוטוריות טווח קשב, 
הערכה של יכולת ההתארגנות, בשלות מוטורית ועוד

אבחון מוכנות לכתה א

1,000.00 ₪מחיר
  • ילדים בגן חובה / טרום חובה במידה וברקע קיים עיכוב התפתחותי