top of page

5 עובדות על הזיכרון האנושי!

שבת זכור היא הכינוי לשבת שלפני פורים, בבית הכנסת מוציאים שני ספרים תורה, קוראים מאחד מהם את פרשת השבוע ומהשני את פרשת זכור – "זכור את אשר עשה לך עמלק".


עד כאן חזרה על התוכן שלמדנו בבית ספר יסודי 🤫!

אותנו פרשת זכור לוקחת למשאב הקוגניטיבי הכי משמעותי שעומד לראשותנו והוא – הזיכרון!


הנה כמה עובדות שלא ידעתם על הזיכרון האנושי:

1.פעם חשבו שהזיכרון מאוחסן במקום אחד במוח. היום מבינים כי זכרונות מאוחסנים באזורים שונים של המוח, כאשר "יחידת הזיכרון" עדיין מוגדרת כחידה. לא יודעים מה רוחב הפס של הזיכרון, האם זכרונות שונים תופסים נפחים שונים, כיצד הזיכרון מקודד ונשלף הלכה למעשה – חידה!


2. זיכרון אינו תיעוד מושלם של אירועי עבר: הזיכרון נתון לעיוות וניתן להשפיע על גורמים שונים כגון רגשות, הטיות והצעות מאחרים. לפעמים אנחנו נשמע סיפור כמה פעמים ונייצר לעצמנו זיכרון, לעיתים של משהו שלא קרה. ואם כבר מדברים על העבר, אז הזיכרון הוא לא רק לזכירת מאורעות שקרו, אלא הוא קריטי גם גם לדמיית העתיד, לתכנון וקבלת החלטות ולמעשה מהווה נדבך משמעותי מאוד בלמידה.


3. רוצה לזכור יותר? לכי לישון! שינה חשובה לגיבוש הזיכרון - במהלך השינה, המוח מגבש זיכרונות על ידי חיזוק הקשרים העצביים העומדים בבסיסם. וכמובן שלבי גם פעילות גופנית, זה משפר גם את הפיגורה וגם את התפקוד הקוגניטיבי.


4.כמה אפשר לזכור? למה שוכחים? קיבולת הזיכרון שלנו היא למעשה בלתי מוגבלת: אמנם אין גבול ידוע לכמות המידע שהמוח יכול לאחסן, אבל היכולת שלנו לאחזר מידע יכולה להיות מושפעת מגורמים שונים כמו גיל, בריאות וגורמים סביבתיים.


5."הזיכרון שלי ממש גרוע"... אמרה כל אמא שנייה בגן. חדשות טובות! ניתן לשפר את הזיכרון באמצעות תרגול קוגניטיבי: משחקים, ספרים – יו ניים יט. הידעת שרגשות גם יכולים לשפר את הזיכרון? רגשות יכולים להשפיע על הקידוד והשליפה של זיכרונות, כאשר אירועים טעונים רגשית נזכרים לרוב טוב יותר מאשר אירועים ניטרליים. לא בכדי הדור שלנו זוכר איפה היינו כשרבין נרצח.


איזה מהסעיפים הכי הפתיע אותך?


בסדנת סמארט | פיתוח מיומנויות חשיבה אנחנו מרחיבות על המיומנויות הקוגנטיביות השונות, וכמובן גם על זיכרון.


תשלחי את הכתבה לחברה שאומרת שהיא לא זוכרת כלום ובגלל זה היא תמיד מבריזה לך, יש מה לעשות בעניין! 😉


שלכן,

יוכי וסיון 💙

Kommentare


bottom of page