top of page

שליטה ברצף המספרים- למה זה חשוב?

בואו נדבר שנייה על רצף המספרים.


בכתבות הקודמות הסברנו שרצף המספרים הוא ידע שפתי, ובכל זאת איך נשתמש בו לטובת פיתוח ידע חשבוני? או יותר נכון - למה חשוב לכם שהילדים שלכם ישלטו ברצף המספרים?


הרצף הוא עוגן. איזו אות באה אחרי האות S באנגלית?

כווווולם ללא יוצא מן הכלל אומרים בלב עכשיו : L M N O P. כן. כן. עם המנגינה... למה? כי אנחנו נשענים על הרצף. הוא מסייע לנו! וגם במספרים, הרצף הוא משמעותי בעבור הידע החשבוני המתפתח.


כדי שהילד שלנו יצליח-


1. לומר מספר עוקב/קודם (מי בא לפני 9?) - הוא צריך לשלוט ברצף.


2. להשלים סדרה חשבונית (השלם- 5____7) - הוא צריך לשלוט ברצף המספרים.


3. לבצע מנייה בהמשך (יש לי 5 צריך להוסיף עוד 3, 6, 7, - הוא צריך לשלוט ברצף המספרים.


4. כדי ליהנות מהשעשועון של חיבור נקודות לתמונה - הוא צריך לשלוט ברצף המספרים.


5. כדי להצליח לספור בספירה זוגית (2,4,6...) - הוא צריך לשלוט ברצף המספרים.


כל מה שכתבנו כאן מומלץ לשכלל עם הילדים בדיוק בתקופה הזו שהם רגישים למספרים ואוהבים לספור ולמנות כל דבר. אל תשאירו את זה ברובד הפשוט, תחתרו לשכלול הידע החשבוני.


בתמונה: דורון (בת 4), נהנית מחוברת עבודה מתוקה של חיבור נקודות לכדי תמונה, ועל הדרך משכללת את רצף המספרים עד 30.Comments


bottom of page