שליטה ברצף המספרים- למה זה חשוב?

בואו נדבר שנייה על רצף המספרים.