שירי האותיות שאנחנו הכי אוהבות!

ישנה חשיבות גבוהה לחשיפה לשירי רצפים בגילאים מוקדמים.

ילדים רוכשים את רצף המספרים ואת רצף האותיות הרבה לפני שהם יודע