top of page

רוצה ילד עצמאי ומרוכז?

כולנו רוצים ילדים מרוכזים,

ילדים שיודעים לווסת את התגובות שלהם,

ילדים שמדייקים בפעולות שלהם,

ילדים עצמאיים!


לא, זה לא חלום וזה לגמרי בר השגה! איך?

תמשיכי לקרוא!


האונה הפרונטלית היא האחראית על הקשב והריכוז ועל התפקודים הניהוליים שלנו.

כבר מגיל חצי שנה ניתן לפתח ולשכלל את הפעילות של התאים באונה, כך שהילדים מתאמנים בהעלאת הריכוז, הדיוק והפעלת תהליכי אינהביציה.


אינהביציה היא היכולת לעכב את התגובה, לא לקפוץ מדבר לדבר, לעבוד באופן מווסת ובצורה מדוייקת. ברגע שהילדים צריכים להטיל את הקוביה, לבחור את הכרטיס הנכון או את החלק הנכון ולהתאים אותו בהתאם להוראות המשחק.


כל משחק קופסא יכול לעשות את העבודה, כל מה שצריך הוא מבוגר מלא בכוונה שיהיה בתוך האינטראקציה עם הילד ויעזור לו לשכלל את התפקודים הניהוליים.


הדרך לילדים עצמאיים עוברת באינטראקציה תיווכית מעשירה. בסדנאות ״לומדים נכון״ אנחנו מדגימות איך בדיוק עושים את זה.


בתמונה, עידו משחק ״אל תפיל את הקרוקודיל״ של @foxmindil משחק המשכלל את יכולת הזיהוי, הויסות והבקרה. אחרי משחק משותף עם אבא ואמא הוא לגמרי משחק לבד!


מי הולכת לשכלל את התפקודים הניהוליים השבוע? בעזרת איזה משחק?


שתפו אותנו!


יוכי וסיון | אמא.אות
Comentários


bottom of page