פיתוח מוטיבציה פנימית לקריאה

מה מערכת היחסים של הילד שלכם עם קריאה?

הוא מאלה שממש נהנים ממנה או מאלה שממש סובלים ממנה?