משחק "גלו לאן הגעתי"- מגלים אתרים בארץ ישראל ומרחיבים ידע כללי