ממלמלים פה - פוסט מס 2 בסדרה

מי לא מכירה את השלב הזה, פתאום אחרי שהתינוק שלנו בדק את טווח הצלילים שלו וגילהאת היכולות של עצמו הוא פתאום אומר ״מה״!

ואנחנו מתעלפות, מצלמות לסבתא, לחברה הטובה, סרטון לכל קבוצה אפשרית בווטסאפ, ותכלס - לא בכדי!

המלמול מתחיל לצבור תאוצה בשנת החיים הראשונה של התינוק ומשתכלל במהלך החודשים עד לרגע הופעת המיליםהראשונות.

תחילה הקטן מפיק הברות קצרות - ״בה״, ״גה״ ולאט לאט המלמול שלו עובר לשלב המלמול הקנוני. מה זה אומר? שהמלמול שלו דומה יותר ויותר לדיבור.

הידעת?

בהתחלה תינוקות מאזורים שונים בעולם ממלמלים באופן דומה, למרות שהם כמובן נחשפים לשפות שונות. אט אט לקראתגיל 10 חודשים המלמול יהיה דומה יותר למנגינה של שפת האם. וזה השלב המתוק מכל!

שלב מלמול שיחה (ז׳רגון בשפה המקצועית), נדמה שיש בו ממש יחידות שיח קטנות של שאלות ואפילו משפטים קצרים עםכוונה והצהרות.