top of page

ממלמלים פה- שלב חשוב בהתפתחות שפה

מי לא מכירה את השלב הזה, פתאום אחרי שהתינוק שלנו בדק את טווח הצלילים שלו וגילהאת היכולות של עצמו הוא פתאום אומר ״מה״! ואנחנו מתעלפות, מצלמות לסבתא, לחברה הטובה, סרטון לכל קבוצה אפשרית בווטסאפ, ותכלס - לא בכדי!


המלמול מתחיל לצבור תאוצה בשנת החיים הראשונה של התינוק ומשתכלל במהלך החודשים עד לרגע הופעת המיליםהראשונות. תחילה הקטן מפיק הברות קצרות - ״בה״, ״גה״ ולאט לאט המלמול שלו עובר לשלב המלמול הקנוני. מה זה אומר? שהמלמול שלו דומה יותר ויותר לדיבור.


הידעת?

בהתחלה תינוקות מאזורים שונים בעולם ממלמלים באופן דומה, למרות שהם כמובן נחשפים לשפות שונות. אט אט לקראתגיל 10 חודשים המלמול יהיה דומה יותר למנגינה של שפת האם. וזה השלב המתוק מכל!

שלב מלמול שיחה (ז׳רגון בשפה המקצועית), נדמה שיש בו ממש יחידות שיח קטנות של שאלות ואפילו משפטים קצרים עםכוונה והצהרות.


חוץ מלצלם את התינוק ולהתרגש, מה חשוב לעשות כדי לעודד את המלמול? שני טיפים -

  1. המלמול מגיע עם התפתחות חברתית משמעותית. התינוק רוצה אתכם, איתו, בקשר עין, בפעילות משותפת. המלמוללא יתפתח אם לא ניצור את האינטראקציה המשותפת הזו.

  2. דברו בדיבור הורי / אמהי - לאט, מוגזם, תדגישו צלילים. תינוקות לא באמת יודעים מתי מילה מתחילה ומתי היאמסתיימת. כשאנחנו מדברים לאט ומוגזם זה עוזר להם בביצוע הסגמנטציה.


אגב... מחקרי אורך מראים שתינוקות שממלמלים יותר הם בעלי אוצר מילים רחב יותר בגילאי שנתיים.


קחו בחשבון שאמנם יש קווי התפתחות כלליים ואוניברסליים, אך לכל תינוק יש טמפרמנט משלו. יש שיתחילו למלמל בגיל 4 חודשים ויש שיתחילו בגיל 7 חודשים. אם יש חשד לעיכוב התפתחותי יש לגשת בהקדם לבירור אצל רופא ילדים.


שבוע נפלא,

יוכי וסיוןComments


bottom of page