top of page

מה זה לדעת מספרים?

הילד שלי יודע מספרים!

מגיל שנתיים הוא יודע לומר את כל המספרים!

עולים במדרגות – הוא סופר,

הולכים לגינה – הוא סופר.

הוא יודע מספרים!


בואו נדייק רגע ונבין מה הילד שלך יודע.

הילד שלך יודע לספור.

ספירה יושבת על תשתית שפתית, היא למעשה זכירה של רצף מילים אחת אחרי השנייה.

החל מגיל שלוש עולם המספרים מקבל מימד יותר משמעותי עם שני נדבכים נוספים –


מתחילה התאמה של ספרה לכמות, כלומר הילד מונה ואומר כמה יש.

בנוסף ישנה התאמה בין הספרה לבין הסמל הגרפי, כלומר איך שהספרה נראית.


בואו נעשה את זה פרקטי. קחי את קופסת צעצועי הקינדר שלכם, תבקשי מהילד להוציא 4 בובות. תראי אם הוא מצליח לעשות התאמה בין הספרה שאמרת – 4, לבין מספר הבובות שהוא מוציא – 4.


בשלב השני תבקשי ממנו לבחור את הקלף עם הספרה 4, המתקדמים יכולים גם לכתוב את הספרה.


ברגע שהמשולש הזה מתקיים יש עלייה משמעותית בהבנת מושג המספר במוח של הילד: שם המספר, כמות, סמל גרפי.


באיזה שלב הילד שלך נמצא?


שתפי אותנו.

יוכי וסיון | אמא.אות


Commentaires


bottom of page