top of page

מה זה לדעת אותיות?

נתחיל מהסוף - לדעת אותיות זה לא להיות מוכן לקראת כתה א'.

לא פעם הורים אומרים לנו "הילד שלי כבר יודע אותיות", אך כשאנחנו נכנסות לעובי הקורה אנחנו רואות שהדבר לא מדוייק לגמרי.


כדי לדעת אם הילד שלנו באמת יודע אותיות, אנחנו צריכים להבין שיש פה רבדים של הבנה ורמות ביצוע.

אחד המדדים הכי טובים לבדיקת ידע אותיות הוא כתיבה!

למה?

כי הכתיבה מחייבת שליטה בעיקרון האלפביתי.

לא די בכך שתצביעי על אות והילד יאמר - דל"ת

לא די בכך שתכתבי אות והילד שלך יעתיק אותה

זה הרבה יותר עמוק.


ילדים שעולים לכתה א' כאשר הם שולטים בעיקרון האלפביתי רוכשים את הקריאה והכתיבה ביתר קלות.


אגב מוכנות לכיתה א' היא רחבה ונשענת על מספר יכולות ומיומנויות. ידע אותיות וצלילים הוא חשוב, אך לא העיקר.


כדי לדעת מה בדיוק צריך לדעת לקראת כיתה א' ואיך להשיג את זה דרך משחק, הצטרפו לקורס שלנו להורים לומדים נכון לקראת כיתה א'.

כל הפרטים על הקורס ממש כאן.
Commentaires


bottom of page