מה זה באמת אומר לדעת מספרים?

האם ילד שיודע לספור בע"פ הוא בהכרח ילד שיודע מספרים? בואו נעשה רגע סדר.

ספירה איננה ידע מתמטי.