שלבים שילדים עוברים ברכישת מספרים

לידע יש רמות של הבנה וביצוע.

לפני שאת רצה להביא טושים ודפים ומבקשת מהילדה שלך לכתוב את כל הספרות, טיפ קטן:

תבדקי באיזה שלב רכישה היא נמצאת.


לפני שאנחנו מבקשים מילדים לכתוב ספרות (או אותיות) אנחנו נבדוק שהם יודעים לזהות אותן.


זיהוי תמיד תמיד תמיד יגיע לפני הפקה. מה זה