לא סתם זורק, אני חוקר!


מכירות את השלב הזה שהתינוק שלנו כל הזמן זורק דברים?

.

בין אם זה בקבוק המים שמושלך מהלול, ה