ילד שלישי וספרים...

כשהילד השלישי מצטרף למשפחה - זה מורכב.

על אחת כמה וכמה כשהאחים הגדולים הם עדיין קטנים וזקוקים לנו.


לאט לאט עם החלמת הלידה חזרנו לביסוס ההרגלים שלנו, קריאת ספר משותף היא אחד מהם.


יש ימים שאנחנו מחליטות לקרוא לכל ילד את הספר שבחר. אנחנו נהנות מזה. ויש ימים שלא.


גם לנו היה יום ארוך, אין לנו כוח וחם!

אז מה עושים? מוותרים?

</