top of page

זמני ההמתנה לטיפול בהתפתחות הילד התקצרו!

בתאריך ה-.24.10.21 יצא חוזר מטעם משרד הבריאות המתקן את העוול שנעשה זו תקופה לילדים צעירים הזקוקים לשירותי התפתחות הילד נוכח הרפורמה שהוביל שר הבריאות הקודם.

תקציר הפרקים הקודמים -

מה הייתה כוונת המשורר ליצמן?

להפסיק את הטיפוליים הפרטיים ושכל הטיפולים הקשורים להתפתחות הילד יעשו רק בקופה. די להוציא כסף! לכאורה…. רק לכאורה….

רק מה הוא שכח? שצריך לשלם למטפלים בכבוד ולתת להם תקן ואם אפשר להשתמש בילדים כחוצץ, אז למה לא? וכך חוק משרד הבריאות אשר קבע שלאחר פרק זמן המתנה של שלושה חודשים לטיפול בקופה, בו ניתן יהיה לקבל את הטיפול באופן פרטי והקופה תיתן החזר בגובה מסויים, החוק הזה- בוטל. והנה שוב מדינת ישראל מדינה לעשירים בלבד. העניים מתרוששים והעשירים מתעשרים. משפחות שיכלו לשלם באופן פרטי או שהחליטו לספוג את העלויות כי ילד עם קשיים עולה הרבה יותר בכל יום שעובר - שלמו. ומי שלא היה זה באפשרותו ושידו אינה משגת ישב וחכה.

כמה חכה? חכה כמו נפתלי של אלונה פרנקל.

וחכה, וחכה, וחכה, וחכה, וחכה, וחכה, וחכה, וחכה, וחכה, וחכה, וחכה, וחכה, וחכה, וחכה, וחכה, וחכה,

וחכה, וחכה, וחכה, וחכה, וחכה, וחכה, וחכה, וחכה,

וחכה, וחכה, וחכה, וחכה, וחכה, וחכה, וחכה, וחכה,

עד שיהיה נס ובקופה שקרובה לבית (ככה 30 קמ, לא ממש צמודה) יתפנה תור לטיפול באמצע יום עבודה!


תבינו, שכל יום המתנה שכזה הוא חיים שלמים עבור ילדים בעלי עיכובים התפתחותיים!

אבחון וטיפול מוקדמים הם מצילי חיים!!!

והנה בבוקר ה 24.10.21 הגזירה השתנתה.


לא עוד המתנה ללא גבולות.

לא עוד מדינה לעשירים בלבד.

לא עוד פגיעה בחסרי ישע.

טוב… לא הכל ורוד. כבר תקראו, אבל יש פה התקדמות עצומה שגם רואה את התפתחות הילד בעיניה (או את תקציב המדינה כי ידוע שכל ילד שמגיע לחינוך המיוחד עולה הון תועפות למדינה, ולכן חשוב להשקיע בגיל הרך, אבל זה שייך לפוסט אחר) וגם מכבדת את מגזר המטפלים, שיכולים לבחור היכן הם רוצים לעבוד, בין אם בקופה ובין אם באופן פרטי.ומהם עיקרי השינוי?

נקבעו אמות מידה למתן שירותים בהתפתחות הילד (ביחס לילדים עם לקויות התפתחותיות בלבד, כלומר לא כתוצאה מתאונה או ניתוח).


1. משך זמן אבחון - לא יפחת מ- 90 דקות ביחס לכלל מקצועות ההערכה. כתיבת הממצאים תתבצע לאחר ביצוע האבחון.


2. משך הטיפול במקצועות הבריאות (ק.תקשורת, ר.בעיסוק, פיזיותרפיה), פסיכולוגיה ועו״ס לא יפחת מ- 45 דקות, כולל הדרכת הורים.


3. זכאות למספר טיפולים:

- מגיל לידה ועד גיל שלוש: ללא הגבלת מספר הטיפולים, בהתאם לשיקול הדעת של הצוות הרפואי.

- בגילאי 3-6 שנים: עד 27 טיפולים למקצוע אחד בהתאם לשיקול הדעת של הצוות המטפל, ועד ל 54 טיפולים בכל המקצועות יחד (אם צריך יותר מסוג טיפול אחד, לדוגמא גם קלינאית וגם מרפאה).

- בגילאי 6-9 שנים: עד 9 טיפולים למקצוע אחד בהתאם לשיקול הדעת של הצוות המטפל, ועד ל 18 טיפולים בכל המקצועות יחד.

- ילדים עם אבחנה התפתחותית סומטית (לדוג - שיתוק מוחין) וילדים על רצף האוטיזם זכאים לטיפול עד גיל 18, בהתאם לשיקול הדעת של הצוות הרפואי ועד לשלושה טיפולים בשבוע בקופה, ללא קשר לטיפולים שמקבלים במסגרת החינוך המיוחד!

- ילדים הזכאים לחינוך המיוחד ומקבלים טיפולים פרא רפואיים במסגרת החינוכית זכאים לטיפולים נוספים בקופה בהתאם לשיקול הדעת של מומחה מטעם הקופה ולאחר קבלת המלצת המטפל במסגרת החינוכית. משמע, אם יש מורכבות המצריכה טיפול גם בגן/בבית הספר וגם בקופה - זה אפשרי.


4. התאריך הקובע לזכאות הטיפולים בקופה הוא התאריך בו שלחתם את כל החומר להתפתחות הילד! וודאו שכל החומר נקלט ושעון ההמתנה החדש נפתח!

- ילדים מתחת לגיל שנה יתקבלו לאבחון וטיפול תוך שלושה חודשים לכל היותר.

- ילדים מעל גיל שנה יתקבלו לאבחון וטיפול תוך ארבעה חודשים לכל היותר.

- ילדים מעל גיל ארבע או ילדים עם לקות ממוקדת בתחום אחד (קל״ת, רב״ע, פיזיותרפיה) יתקבלו לטיפול ביחידות להתפתחות הילד או יופנו לספקים חיצוניים תוך חמושה חודשים לכל היותר.


5. השתתפות עצמית -

- ילדים עד גיל שלוש - ללא השתתפות עצמית

- ילדים מגיל 3-9 שנים - השתתפות עצמית מרבית

- ילדים עם אבחנה סומטית - ללא השתתפות עצמית

- ילדים שאחד מההורים מקבל הבטחת הכנסה - ללא השתתפות עצמית.


פניתם למכון להתפתחות הילד ודרשו את שמגיע לכם על פי חוק!

אל תשכחו שהתאריך הקובע הוא התאריך בו העברתם את כל החומר למכון, ולא בפנייה הראשונה אליו.

אבחון וטיפול מוקדמים מצילי חיים!


לא קבעו לכם במסגרת הזמן המותרת בחוק?

פנו לקבילות הציבור בקופה שלכם ובמשרד הבריאות.

זו פגיעה בחסר ישע.


עדכנו אותנו!

בהצלחה, יוכי וסיון

Comments


bottom of page