top of page

המדריך של אמא.אות לאסטרטגיות זיכרון בקרב ילדים (אבל לא רק)

אנחנו נוהגים להתייחס לזיכרון שלנו כאל יכולת קבועה ומולדת, ולקבוע – יש לי זיכרון טוב :) / יש לי זיכרון גרוע :(. אולם, עצם המודעות שלנו לתהליכי הזכירה והמוטיבציה לזכור את המידע, יכולות לשפר באופן משמעותי את רמת הזכירה שלנו.


כלל ברזל- המפתח לאחסון יעיל של המידע: ארגון!

על מנת שהמידע אותו נרצה לזכור יישמר, עליו להיות מאוחסן במאגר הזיכרון שלנו על פי עקרון מארגן, כזה שיאפשר לנו בהמשך גם את שליפתו על פי הצורך.

 • לכל משימה יש את האסטרטגיה המתאימה לה ביותר על מנת לארגן את המידע באופן יעיל. עם זאת, האסטרטגיה יכולה להשתנות בין לומדים שונים שמראים העדפה לאסטרטגיה מסוימת.

 • חלק מהאחסון נעשה ללא כל מאמץ – חוויות שאנו עוברים ביומיום, עובדות מעניינות שאנו נחשפים אליהן ונזכרות, מיומנויות שונות כגון נהיגה ועוד.

 • לעומת זאת, על מנת לשמר מידע לימודי או מידע מורכב אשר אינו נשמר מעצמו, אנו חייבים לבצע באופן פעיל ויזום עיבוד כלשהו על המידע. כלומר, לעשות שימוש באופן פעיל באסטרטגיה.


אסטרטגיות הזכירה היעילות ביותר לצורך למידה של מידע:


1. שימוש בדמיון:

שיטה יעילה לשיפור הזכירה המבוססת על הדבקה של מידע חדש למידע מוכר. שיטה יעילה כאשר נרצה לזכור כמות של פריטים.


האסטרטגיה:

 • מדמיינים סביבה מוכרת (חדר שינה, מטבח...)

 • מדמיינים שאנחנו מטיילים בסביבה המוכרת

 • תולים על כל פריט בסביבה המוכרת פריט אחד מהרשימה. ככל שהתמונה שתיווצר בהדבקת הפריט תהיה מצחיקה/מוזרה/לא אופיינית, כך יהיה לנו קל יותר לזכור את התמונה מבחינה חזותית

 • משחקי קופסה מומלצים לתרגול האסטרטגיה: שמתי בסל, שרלוק, סדרת "מה בתמונה".

2. שיטתיות:

שינון המידע על ידי סריקה שיטתית, מדויקת ויעילה של המידע. משמש מנגנון של הרגעה.


האסטרטגיה:

 • סורקים את המידע באופן שיטתי (למשל- מלמעלה למטה, משמאל)

 • משננים את המידע ועושים שימוש בהתנהגות מסכמת (למשל- יש לי סה"כ 4 פריטים)

 • אם ניתן מקבצים את המידע לפי קטגוריות (למשל- יש לי סה"כ 2 רהיטים ו-2 פירות)

 • משחקי קופסה מומלצים לתרגול האסטרטגיה: סדרת "מה בתמונה", תפוס נוצה, חתחתול, מצד שני, משחק זיכרון קלאסי (התאמת זוגות).

3. יצירת סיפור

במקום לזכור את הפריטים במנותק, יוצרים מהם סיפור. הסכמה הסיפורית מוכרת היטב לילדים ולכן מהווה עוגן יציב לזכירת המידע.


האסטרטגיה:

 • בונים בראש את הסיפור תמונה אחר תמונה, מספרים לעצמנו סיפור ולא כל תמונה בנפרד.

 • הסיפור יוצר קשר ורצף בין פיסות המידע השונות וכך קל יותר לזכור.

 • כאשר לומדים חומר חדש לחלוטין שואלים את עצמנו- איך אני יכול לתאר זאת כסיפור שלם.

 • משחקי קופסה מומלצים לתרגול האסטרטגיה: קלפים מספרים, שרלוק, מי? פלצת.


4. תומכי זיכרון

כאשר אנחנו צריכים לזכור מידע שאין לו משמעות עבורנו, שימוש בתומך זיכרון מוכר יעזור לנו לשלוף את המידע. למשל- רכישת האותיות והתנועות בקרב ילדים.


האסטרטגיה:

 • מתאימים לכל סמל (לדוגמה- האות כ') תמונה מוכרת (למשל-כפתור)

 • בכל פעם שהלומד צריך לשלוף את האות כ' מראים לו תמונה של כפתור.

 • הלומד אומר את המילה "כפתור" והצליל הפותח של המילה מזכירה לו את השם של האות כ' וכך מקלה על השליפה.

 • מומלץ להכין את תומכי הזיכרון על גבי כרטיסייה ולעשות בה שימוש עד להפנמה מלאה של המידע.

 • משחקי קופסה מומלצים לתרגול האסטרטגיה: שמתי בסל, סדרת "מה בתמונה".


למידה מהנה,

יוכי וסיון | אמאות 💙


コメント


bottom of page