אמאות? ומה עם אבא?

אחת לכמה זמן גברים כותבים לנו שמקומם אותם שלמותג שלנו קוראים אמאות. גם היום היה יום כזה.


נתחיל מהסוף. אנחנו פונות לכולם, לכל המינים.

התוכן שלנו רלוונטי לאבא, לאמא לאבאמא. כולנו הורים הרוצים בהצלחת ילדינו.