אבל הוא לא רוצה לקרוא ספרים!

"אין מצב לקרוא ספר. הקטן שלי רק מדפדף וזורק"

"אני מנסה לקרוא איתו, אבל הוא לא יושב"