הדרכות אונליין

מרכז הדרכות אונליין להורים 

עידו תירס חם.jpg

קוראים נכון עם הגיל הרך

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. Tell your visitors a bit about your services.

קוראים נכון עם גיל הגן

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. Tell your visitors a bit about your services.

לשחק וללמוד עם מה שיש

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. Tell your visitors a bit about your services.

מוטוריקה עדינה שחר וליאון.jpeg

לומדים בתנועה

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. Tell your visitors a bit about your services.

רגע לפני כיתה א'

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. Tell your visitors a bit about your services.

מסיימים את א' קוראים

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. Tell your visitors a bit about your services.