top of page
הקורס הסתיים

20 במרץ 2022 - 10 באפר׳ 2022

!'אמאל'ה, תכף כיתה א

  • 22ימים

אודות

!הפעם הילדים עולים לכתה א' מוכנים .הבנו שהקורונה לא הולכת לשום מקום, וגם למדנו ממנה .יוצאות לדרך בארבעה צעדים שיעזרו לילד שלך להיכנס לכתה א' בקלות ארגנו עבורך את כל מה שצריך לדעת בארבעה שערי תוכן עם סרטונים ממוקדים .המלאים בידע וכלים פרקטיים, כדי שלך יהיה יותר קל ליישם בבית שער ראשון: לגדל ילדים עצמאיים .מהו תיווך הורי משמעותי? האם הורים אכן צריכים לקחת חלק במוכנות לכתה א .בין הנושאים הנלמדים מהי מוכנות לכתה א - מעורבות הורים בגיל הגן - להעניק תיווך הורי משמעותי - שער שני: אותיות וצלילים בגיל הגן בגיל הגן מתרחשת עלייה הן בשיח הדבור - ביכולת לדבר בשטף ובאופן נרחב, והן בחשיפה לשיח הכתוב – אותיות ומילים. בין הנושאים התפתחות שפה בגיל הגן - קשיי דיבור – אבחון וטיפול - לקרוא נכון ספרים - ניצני אוריינות - מודעות פונולוגית - ידע אותיות וצלילים - כותבים בגיל הגן - קוראים בגיל הגן - לעבוד נכון בחוברת עבודה - שער שלישי: משחקים זה לומדים בגיל הרך כאשר הילדים משחקים הם לומדים. אילו מיומנויות אפשר לפתח דרך משחק, וכיצד ניתן להשתמש במשחק להתמודדות עם הימנעויות והתנגדויות? בין הנושאים: מהם התפקודים הניהוליים - איך משכללים את התפקודים הניהוליים תוך כדי משחק - מפתחים שפה וקוגניציה בזמן משחק - מתאמנים במגרש החברתי - ארגון מרחב המשחק בבית - שער רביעי: חשבון בגיל הגן טועים לחשוב שלימודי החשבון מתחילים בגיל בית הספר. אך ברגע שמפתחים את מיומנויות החשבון כבר בגיל הגן לילדים הרבה יותר קל ואינטואיטיבי לפתח חשיבה והבנה חשבונית. בין הנושאים: מה זה באמת אומר לדעת מספרים? הבנת מושג המספר - משכללים את החשיבה המתמטית - לומדים שעון - גיאומטריה בגיל הגן - .ליווי בקב מלווה ,מתרגשות בשבילך יוכי וסיון

מחיר

‏950.00 ₪

כבר משתתפים בקורס? התחברות

bottom of page