לא ניתן יותר לשלם באמצעות הלינק הזהלינק התשלום “תכנית ליווי א / 23-24” הגיע למגבלת התשלומים שלו.
אם יש טעות, אפשר לפנות אל imaot4u@gmail.com